Huisregels

ALGEMENE HUISREGELS

 1. Op De Winter is de Nederlandse wet en de in Nederland gebruikelijke normen en waarden van toepassing. Denk tijdens je bezoek aan je eigen en andermans veiligheid en eigendommen en aan die van de Winter. Voorkom gevaarlijke situaties en ga altijd respectvol met elkaar om. Baldadigheid, vernieling, geweld, onnodig lawaai of ander ongewenst gedrag worden niet getolereerd. We vinden het belangrijk dat iedereen zich thuis voelt op ons evenement. Emotioneel en fysiek geweld, homofobie, racisme en discriminatie (in woord, gebaar of kleding) is verboden. Seksuele intimidatie, grensoverschrijdend en vrouwonvriendelijk gedrag (fysiek en in woord) horen niet thuis op ons evenement. Ook kinderen bezoeken De Brabantse Winter. Wees je bewust van de aanwezigheid van onze jongste gasten.
 2. Wapenbezit, onder invloed zijn van alcohol en/of verdovende middelen, handelen of in het bezit zijn van verdovende middelen is verboden. Bezoekers kunnen voorafgaand en tijdens het evenement worden gefouilleerd. Als hieraan geen medewerking wordt verleend, kan de toegang tot de evenementen locatie worden ontzegd.
 3. Kaartjes mogen niet worden doorverkocht of worden weggegeven voor promotionele acties zonder toestemming van de organisatie.
 4. Gekochte kaartjes kunnen niet worden teruggenomen.
 5. Als je ons evenement wilt bezoeken, heb je een geldig toegangsbewijs nodig. Dit toegangsbewijs moet je tijdens je bezoek op verzoek tonen. Het is niet toegestaan het evenement tussentijds te verlaten. Bij verlaten van het terrein en weer opnieuw naar binnen willen gaan, dient men opnieuw een ticket aan te schaffen. Uitzondering hierop is het passepartout ticket. Hiermee kun je tijdens de data van de Winter zo vaak naar binnen en naar buiten als je wil.
 6. Het op een gevaarlijke en/of hinderlijke manier gebruikmaken van voorwerpen zoals telefoons, GoPro’s, selfiesticks etc., is niet toegestaan. Het gebruik van drones in en rondom de Winter is verboden.
 7. Alcohol wordt niet onder 18 geschonken. Bij twijfel wordt om een legitimatiebewijs gevraagd.
 8. Bij sommige attracties geldt een minimumleeftijd of minimale lengte voor toegang. Volg de aanwijzingen op die horen bij de desbetreffende attractie.
 9. Huisdieren zijn niet toegestaan op de Winter. Hulphonden zijn wel toegestaan. Wij kunnen je vragen hiervoor een doktersverklaring te laten zien.
 10. Enkel hulpvoertuigen zijn toegestaan. We kunnen je vragen hiervoor een doktersverklaring te laten zien.
 11. Je moet altijd de aanwijzingen van onze medewerkers volledig en direct opvolgen en de instructies op de aanwezige borden naleven. De bedrijfsleiding is altijd bevoegd een attractie buiten bedrijf te stellen en te houden. Dit geeft geen recht op restitutie.
 12. Het is niet toegestaan om eigen eten en drinken mee te nemen naar de Winter. (m.u.v. medische redenen of babyvoeding)
 13. Roken is binnen in de Brabanthallen niet toegestaan. Roken mag alleen in de daarvoor bestemde rookruimte.
 14. Het uitvoeren van (commerciële) activiteiten, waaronder opnames, onderzoeken, reclame en collectes is op het Winter terrein niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
 15. Er wordt geen toegang tot het evenement verleend aan mensen die kleding dragen die gerelateerd zijn aan groepen, groeperingen, politieke voorkeur of clubs. Te denken valt hierbij aan motorclubs (jacks met verwijzingstekens), politieke partijen, voetbalclubs(shirts) e.d.
 16. De organisatie en de evenementenlocatie kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, materiële en immateriële schade aan bezoekers en eigendommen. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, beschadiging of diefstal van eigendommen.
 17. Op de evenementen kunnen foto’s of opnamen gemaakt worden ten behoeve van reportages, website, promotiedoeleinden e.d. Door het kopen van een kaartje en het betreden van de festivallocatie geeft de bezoeker toestemming aan de organisatie deze opnames voor deze doeleinden te gebruiken.
 18. De artiest en De Winter zijn gerechtigd om van het evenement beeld- en/of geluidsopname te (laten) maken en deze beelden en geluid te gebruiken voor promotiedoeleinden voor zichzelf of ten behoeve van hun partners of sponsors. Personen die in de opnamen voorkomen kunnen geen recht doen gelden op enige vergoeding.
 19. Persoonlijke gegevens (zoals e-mailadres of fysiek adres) kunnen gebruikt worden om promotionele acties en nieuwsbrieven toe te sturen. Met het kopen van een kaartje ga je hiermee akkoord. Het is altijd mogelijk om je uit te schrijven op dergelijke mailings. De mailings kunnen afkomstig zijn van andere evenementen – je e-mailadres zal echter nooit gedeeld worden met externe organisaties voor marketingdoeleinden.
 20. Het verspreiden van folders, flyers en verkoop van goederen op de evenementenlocatie en directe omgeving is verboden, tenzij schriftelijk toestemming is verleend door de festivalorganisatie.
 21. Het programma is onder voorbehoud. Bij het niet doorgaan van een of meer acts kunnen kaarten niet worden geretourneerd. Getracht zal worden een vervangend programma aan te bieden.
 22. Oordoppen – Draag oordoppen. Bij geluidsdrukken hoger dan 80 dB is het verstandig om oordoppen te gebruiken. Op deze manier hoor je de muziek nog steeds goed, kun je makkelijker communiceren met je vrienden en je beschermt je gehoor.
 23. Betreden van de attracties & activiteiten is op eigen risico
 24. de Algemene Voorwaarden van This is Live zijn van toepassing en hier te vinden: https://thisislive.group/terms-and-conditions/

Ijsbaan huisregels

 1. Het betreden van de schaatsbaan is geheel op eigen risico alsmede het huren van schaatsen. Het dragen van handschoenen is verplicht!
 2. Het is niet toegestaan om drink- en etenswaren te nuttigen op de schaatsbaan.
 3. Kinderen onder de 8 jaar mogen alleen onder begeleiding van een volwassene op de ijsbaan.
 4. Op de ijsbaan mag je het ijs op met kunst-, ijshockeyschaatsen en glij-ijzers. Noren zijn niet toegestaan. Wanneer een medewerker opmerkt dat het materiaal ondeugdelijk is behoudt zij zich het recht de gebruiker van de ijsvloer te weren. 
 5. Tijdens de dweilpauzes is het niet toegestaan het ijs te betreden.
 6. Het is niet toegestaan om eigen sleetjes en/of schaatshulpjes mee te nemen naar De Winter. De Winter beschikt over meerdere schaatshulpjes welke gratis gebruikt kunnen worden.
 7. Het is niet toegestaan buiten de schaatsbaan te lopen met de huurschaatsen. Lopen op schaatsen mag enkel op de matten.
 8. Het gebruik van (ijs)hockeysticks en pucks is niet toegestaan.
 9. Het is niet toegestaan met ijsballen of sneeuwballen te gooien. Medewerkers van de Winter hebben het recht om overtreders direct van het complex te verwijderen. Van ernstig onbetamelijk en/of agressief gedrag wordt ten alle tijden aangifte gedaan bij de politie.
 10. Houdt u zich bij calamiteiten aan de opdrachten van de medewerkers van de Winter.
 11. De organisatie en de door de organisatie ingeschakelde derden – waaronder begrepen doch niet uitsluitend, de ijsmeesters, de aanwezige vrijwilligers, het horecapersoneel en/ of beveiligingsmedewerker(s) – behouden zich te allen tijde het recht voor om één ieder die zich niet volgens de geldende regels gedraagt, de toegang te weigeren en/of van de ijsbaan te verwijderen.
 12. De deelnemer en/ of publiek dienen de aanwijzingen van de organisatie en de door de organisatie ingeschakelde derden – waaronder begrepen doch niet uitsluitend, de ijsmeesters, de aanwezige vrijwilligers, het horecapersoneel en/ of beveiligingsmedewerker(s) – te allen tijde op te volgen.
 13. De organisatie behoudt zich het recht om, indien de situatie erom vraagt, anders te besluiten dan in deze huisregels is weergegeven.

 

CURLING huisregels

 1. Het betreden en gebruiken van de curlingbaan is op eigen risico. Draag altijd dichte stevige schoenen en houd de baan vrij van obstakels om ongelukken te voorkomen.
 2. Luister naar de instructies: Volg de aanwijzingen van onze baanmedewerkers op, vooral als het gaat om de veiligheid en het gebruik van de curlingstenen.
  Fair play: Respecteer je medespelers en tegenstanders, en speel eerlijk volgens de regels.
 3. Tijdig arriveren: Kom op tijd voor je geboekte speelsessie om vertragingen voor andere spelers te voorkomen.
 4. Alcohol en drugs: Het is niet toegestaan om onder invloed van alcohol of drugs te spelen. We willen dat iedereen plezier heeft en veilig blijft.
 5. Baanonderhoud: Houd de baan schoon en netjes door afval in de daarvoor bestemde bakken te deponeren. Geen toegang tot de baan als er gedweild wordt.
 6. Reserveringen en annuleringen: Zorg ervoor dat je reservering op tijd annuleert als je niet kunt komen, zodat anderen de kans krijgen om te spelen. Geef dit minstens 2 dagen van tevoren door.
 7. Behandel de curlingstenen met zorg en respect om schade te voorkomen. Gooi of laat ze niet vallen.

 

Brabanthallen Den bosch

Diezekade 1

5222 AK 's-Hertogenbosch

OPENINGSTIJDEN

21 december '23 t/m 7 januari '24

Elke dag geopend van 11:00 t/m 23:00 uur*

*31 december geopend tot 18:00
*1 januari gesloten